Svar på vanliga frågor om Control Edge


Är Control Edge ett bra ekonomisystem för er?

Här listas några av de frågor vi ofta får från personer som överväger som överväger Control Edge som sitt ekonomisystem. Kontakta oss gärna om du inte hittar svar på det du undrar över.

Frågor och svar

Funktionalitet

Vilka moduler finns i ekonomisystemet Control Edge?
Control Edge är ett  modul- och flödesbaserat ekonomisystem vilket innebär att man för varje modul arbetar i olika arbetsflöden och på så sätt säkerställs effektivt att all information som behövs är inmatad innan man kommer vidare till nästa steg.

Moduler som finns är:
Redovisning
Försäljning
Leverantörsreskontra med attestflöde
Anläggning
Budget och Prognos
Rapportering
Import/Export

Modulerna är helintegrerade vilket innebär att t ex kundreskontran uppdaterar huvudboken automatiskt. När man arbetar i de olika modulerna, och arbetsflödena, så gör användarna det utifrån sin behörighetsroll.
Kan man använda roller som kopplas till användarna i systemet så att de kan ha olika behörigheter?
Control Edge har ett rollbaserat behörighetssystem där man kan skapa olika roller med behörigheter som sedan kopplas till användaren och styr det användaren kan göra. De olika behörigheterna är enligt Ingen, Titta, Normal och Admin och detta kan sättas på en väldigt detaljerad nivå för ett helt flöde, delar av flöden, register, inställningar samt operationer, Behörighet kan också sättas på affärsenheter om en användare inte ska ha tillgång till alla.

En användare kan kopplas till flera olika roller om så behövs och vid ändring av behörighet ändras rollen varpå användarna kopplade till rollen uppdateras för en enklare användaradministration.
Hur många koddelar kan vi använda i Control Edge?
Control Edge hanterar upp till 8 koddelar utöver affärsenhet, konto, valuta och antal då dessa delar alltid finns, medan antal koddelar är utifrån varje kunds behov. Control Edge  har också möjlighet att till varje koddel koppla 20 indirekta koddelar (skuggkoder). Dessa skuggkoder kan man använda till att skapa grupperings/summeringsnivåer som är väldigt effektivt och ger stora möjligheter i rapportering och analys.
Hur många koddelar kan jag använda som attestobjekt i leverantörsfakturaflödet?
Du kan använda konto och samtliga koddelar som du sätter upp i redovisningen. Dvs konto och 8 koddelar med beloppsgränser på kodelen samt belopp per koddel, rad och totalt fakturabelopp.

Automatisering och effektivisering

I vårt nuvarande system jobbar vi mycket manuellt med beräkningar och kontering av fastighetsmoms på våra leverantörsfakturor, finns det stöd för det i Control Edge?
Det finns stöd i ekonomimodellen genom att använda gruppering av t ex objekt fastighet i kombination med projekt  där man kan koppla  på grupper. Ett exempel kan vara att fastigheten ex Fastighet 1 har en avdragsgill momssats som är på 15 % . Vid kontering på fastighet 1 sker en automatisk beräkning som visas på konteringsraderna.  Den kostnadsförda raden  kan du välja om kontering sker på samma som kostnaden eller om du vill ha ett annat konto.
Finns det mallar som kan användas för återkommande fakturor t.ex. våra omkostnadsfakturor för vatten, avlopp och el etc.
Denna funktion är standard i funktionen Återkommande faktura i leverantörsfakturaflödet . Här kan du sätta upp mallar på hur de skall konteras, vem som ska sakgranska och attestera samt med beloppsintervall. Finns det en procentsats på fastigheten och i kombination med projekt läses dessa procentsatser och kontering sker utifrån beräkning av värde på fastigheten och projektet. Du väljer även hur många fakturor som får gå igenom det automatisk flödet.
Kan man styra om vissa leverantörsfakturor skall stoppa i vissa steg?
Ja, en leverantörsfaktura där leverantören är kopplad till en mall utifrån referensvärden kan du välja hur du styr flödet för. Vanligaste är att man styr på beloppsintervall och antal fakturor men du kan även sätta automatisk stoppsteg i flödet om du alltid vill att fakturan automatiskt skall skall gå igenom flödet men i vissa fall vill du göra undantag för manuell hantering.
Vilka möjligheter finns det att skicka verifikationer för attest?
Du kan skapa verifikationer som skickas ut på attest där du styr vem som skall attestera verifikationen.
Finns det rutiner för enklare avstämning för tex bankkonton?
Vi har avstämningsflöden för konton, bankkonto samt balanskonton vid bokslut

Rapport och analys

Hur många rapporter finns i systemet?
Det finns drygt 100 standardrapporter i Control Edge t.ex. grundbok/dagbok, huvudbok, resultaträkning, balansräkning, saldobalans, reskontrarapporter samt anläggningsrapporter. Strukturen på standardrapporterna i Control Edge kan anpassas så att varje användare får tillgång till sina rapporter med egna favoriturval.
Hur fungerar det med flerbolaghantering när det gäller rapportuttag? Kan jag ta ut rapporter på samtliga eller valda företag?

Du kan själv välja vilken eller vilka företag som skall vara med i rapporten.

Finns det möjlighet att exportera rapporterna till Excel?
Export till excel är standardfunktion som även finns i alla sökresultat.

Redovisning och ekonomiprocesser

Hur många öppna redovisningsperioder kan hanteras?
Control Edge  kan sättas upp till att hantera upp till 18 redovisningsperioder per år. Varje period går att låsa efter avslutat periodbokslut så att inga bokningar bokförs i avstämd period.
Finns det rutiner för enklare avstämning för tex bankkonton?
Vi har avstämningsflöden för konton, bankkonto samt balanskonton vid bokslut
Har ni stöd för K3 regelverket gällande komponentavskrivningar?
Anläggningsreskontran stöd för K3 regelverket gällande komponentavskrivningar. Olika anläggningar, eller komponenter, kan kopplas samman med varandra via begreppet Tillhör så att de unika komponenterna kan ha sina egna egenskaper såsom avskrivningstid och inköpsinformation. Det finns också möjlighet till att ange annat skattemässigt inköpsbelopp, om Direktavdrag yrkas, så att de skattemässiga avskrivningarna beräknas på detta belopp istället för det bokföringsmässiga inköpsbeloppet. Direktavdraget går att se per anläggning i olika Sök-dialoger, samt i rapport för att underlätta deklarationsarbetet.

Olika rapporter, t ex avskrivningslistor och restvärdeslistor mfl kan sedan grupperas och summeras på begreppet Tillhör för att tex kunna få fram ett totalt restvärde för fastighetens olika delar.

Användare och behörigheter

Kan man använda roller som kopplas till användarna i systemet så att de kan ha olika behörigheter?
Control Edge har ett rollbaserat behörighetssystem där man kan skapa olika roller med behörigheter som sedan kopplas till användaren och styr det användaren kan göra. De olika behörigheterna är enligt Ingen, Titta, Normal och Admin och detta kan sättas på en väldigt detaljerad nivå för ett helt flöde, delar av flöden, register, inställningar samt operationer, Behörighet kan också sättas på affärsenheter om en användare inte ska ha tillgång till alla.

En användare kan kopplas till flera olika roller om så behövs och vid ändring av behörighet ändras rollen varpå användarna kopplade till rollen uppdateras för en enklare användaradministration.
Kan användarna själv periodisera sina leverantörsfakturor i attestflödet?
Ja och kan styras per användare eller via rollen som användaren tillhör.
Kan vi skapa roller som användaren får kontera på attestflödet?
Ja ni skapar egna roller för era användare på vilka konton och koddelar som användaren har tillgång till att kontera på.
Jag jobbar med 10 företag. Kan jag se samtliga aktiva fakturor i attestsystemet för alla mina 100 företag?
Användaren kan alltid se samtliga leverantörsfakturor som den har rättighet att se och kan även grupperas per företag.

Vill du veta mer om Control Edge?

Kontakta oss gärna om du har frågor, funderingar eller vill boka in en personlig demo av Control Edge utifrån era behov och önskemål. Fyll i så hör vi av oss inom kort.

Använder du Control Edge i dag? Här hittar du kontaktvägar för dig som kund.

 

4096-Control-Edge (2)