Ett starkt ekonomisystem för fastighetsbolag

Effektivisera era ekonomiprocesser med mer automatisering

EdgeFastighetAutomatisera era ekonomiprocesser tillsammans med oss

Att automatisera ekonomiprocesserna för fastighetsbolag ställer höga krav på flexibilitet i ekonomimodellen, en effektiv flerbolagshantering och möjligheter att hantera stora mängder data via API integration med ert fastighetssystem. Control Edge erbjuder allt detta och används idag av många stora fastighetsbolag. Detta webbinar rekommenderas för dig som jobbar inom fastighetssektorn.

Välkommen på vårt webbinar där vi bland annat visar:

  • Automatiserade arbetsflöden
  • Flerbolagshantering
  • Komplett anläggningsregister med komponentavskrivning enligt K3
  • Automatisk hantering av fastighetsmoms och projektmoms
  • Effektivare ekonomiadministration via schemaläggning
  • Effektivt elektroniskt attestflöde
  • Dynamisk sökfunktion 

Under dessa 45 minuter får du en bra övergripande bild över systemet och möjligheterna för ert bolag, samt kan ställa frågor direkt till våra experter.